Sindicatos y BBVA llegan a un acuerdo sobre el ERE de Catalunya Caixa

En el dia d’avui s’ha signat un acord amb el 100% de la Representació Legal dels Treballadors, dintre del període voluntari.
Els eixos bàsics de l’acord passen pels següents aspectes:
Afectacions totals: 1.557 empleats.
Mesures d’acompanyament:
– Prejubilacions: Empleats que compleixen 55 anys fins a 31.12.2016, amb antiguitat de 10 anys mínim.
Condicions: 70% del salari fix anual fins els 63 anys amb conveni especial revaloritzable un 3% anual.
Aportacions al pla de pensions fins els 63 anys de 540.91 euros, aportant l’empleat 60,10 euros.
Manteniment de condiciones de préstecs i condicions bancàries.

– Excedència de mutu acord ( 150 empleats):
Període: 5 anys, podent demanar el retorn als tres anys a criteri de l’empresa. Quan es compleixin els 5 anys l’empresa està obligada a oferir una plaça, cas de no acceptar la plaça assignada tindrà dret a una indemnització de 30 dies per any treballat amb un topall de 30 mensualitats i en cas de trasllat amb canvi de residència les indemnitzacions previstes per trasllats(500 euros mensuals al llarg de 4 anys més 3.000 euros addicionals).
Condicions: 25% del salari fix anual es percebés en el moment de l’excedència amb un mínim 12.000 euros, més ajuda sanitària de 2.500 euros anuals.

– Dimissions Voluntàries Incentivades (75 empleats):
Es poden acollir els empleats amb 50,51,52,53 i 54anys complerts a 31-12-2016, amb una indemnització de 50 dies per any treballat més 100.000 euros.

– Extincions de la Relació Laboral:
Condicions: 30 dies per any treballat amb un topall de 30 mensualitats, sobre el salari fix brut anual.
Addicionalment en el període voluntari: 700 euros per any treballat + una prima addicional de 12.500 euros per una antiguitat inferior  a 8 anys, de 20.000 euros per antiguitats entre 8 i 20 anys i de 30.000 euros per les superiors a 20 anys + 3.000 euros per any que excedeixi els 25 treballats. En tot cas es garanteix una indemnització mínima equivalent a l’import d’una anualitat o 50.000 euros.

El període voluntari d’adscripcions anirà del 01.09.2015 al 21.09.2015.

Posteriormente en el mes de octubre la empresa comunicará las afectaciones y en noviembre se publicarán las vacantes para aquellas personas afectadas que no se hayan acogido a medidas voluntarias y se ofrecerán 400 traslados, distribuidos de la forma siguiente:
• 65 reservados a los empleados destinados a Cataluña que provienen de otras comunidades
• 150 en Cataluña
• 185 fuera de Cataluña
De este total, el 80% será en BBVA

Share Button

Acerca de DROBLO

"La vida es como el café: después de molerla, es"
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *